Přeskočit hlavičku a navigaci.
facebook www.rybnikhubertka.cz
Oáza nejen pro duši

Rybářský řád rybníku Hubertka

 1. CHOVÁNÍ PŘI LOVU
  1. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění – záhozů a dlažeb.
  2. Při lovu ryb na položenou je nutno, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost min. 3 m. Při lovu přívlačí nebo muškařením je nutno dodržovat mezi lovci vzdálenost 10 m, nedohodnou-li se lovci na vzdálenostech kratších.
  3. Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.
  4. Rybář je povinen poskytovat majiteli revíru a kontrolním orgánům – rybářská stráž, policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti.
  5. Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem majitele revíru.
  6. Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu.
  7. Každý kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody. Při příchodu k vodě proveďte nejprve obhlídku místa a pokud chcete lovit na takto znečištěném místě, proveďte nejprve jeho úklid, jinak bude členy rybářské stráže a ostatních kontrolních orgánů postupováno tak, jako by lovící znečistil místo sám.
  8. Zákaz chytání z hráze rybníka a protější strany.
 2. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU
  1. Vnadění během pstruhového režimu je omezeno na maximálně 1 litr sypké směsi nebo 2 kg booilies denně. Z důvodu velkého rybářského tlaku a s ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených tvrdých zrnin (kukuřice, pšenice, …), krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených.
  2. Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, tlouci je pod ledem, lovit do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.
  3. Je zakázáno sbírat rybí jikry, lovit ryby elektřinou a užívat jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb. Stálá zařízení k lovu a lov ryb do těchto zařízení smí být využity k hospodářské těžbě nebo k záchraně rybí obsádky.
  4. Je zakázáno lovit ryby na místech, kde se shromáždily při škodlivém znečištění vody, kde shromáždily za účelem výtěru nebo přezimování.
  5. Je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice. Lze požádat o výjimku.
  6. Je zakázáno používat za nástrahu a ke vnadění škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy.
 3. POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ
  1. Při všech způsobech lovu je povoleno používat pouze háčky bez protihrou nebo s protihrotem zamáčklým nebo upilovaným. (platí pro způsob chyť-pusť)
  2. Kdo loví ryby udicí smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Chytá-li na dvojháček, trojháček či více háčkový systém při lovu dravců, na živou či mrtvou rybku smí mít pouze jeden návazec.
  3. Na živou nebo mrtvou rybku nebo její část se smí chytat po celou sezónu.
  4. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen. Pro přívlač mohou být použity jen umělé nástrahy: plandavá a rotační třpytka, wobler, gumový twister aj. Při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Tato může být vybavena jen jedním jednoháčkem, nebo jedním trojháčkem, jejichž protihroty jsou odstraněny upilováním nebo zamáčknutím.
  5. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák na jejich šetrné vyzdvižení a vlastní vezírek, ve kterém ryby ponechané ryby přechovává. Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování.Při lovu chyť a pusť je nutno používat podložky.
 4. DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH EVIDENCE
  1. Před započetím lovu je nutné se nahlásit správci v chatě nad rybníkem. V případě jeho nepřítomnosti volejte na telefon napsaný na chatě. Auto zaparkujte na parkoviště. Při odjezdu se úlovkové lístky odevzdávají a úlovky předkládají ke kontrole k nahlédnutí.
  2. Každý lovec ryb musí mít u sebe povolenku.
  3. Povolenky kauce 500,-Kč U způsobu chytání chyť – pusť je i možno v případě zájmu ulovenou rybu zakoupit dle platného ceníku.
  4. Lovené ryby: kapr,tolstolobik,pstruh,siven,lín. Kapr, amur a tolstolobik nad 60cm a pstruh nad 50cm se pouští zpět do rybníku Hubertka!!! Kapr KOI se pouští zpět do rybníku Hubertka !!!!! Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.
  5. Při úlovku a ponechání si ryby ušlechtilé nebo lososovité je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do povolenky k lovu ryb na rybníku Hubertka na zadní stranu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet a hmotnost ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam o docházce proškrtnout.
  6. Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit
  7. Při zakoupení povolenky typu "chyť a pusť" se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat.Rybu pak odevzdá správci, nebo zakoupí dle ceníku.
 5. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI
  1. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu.
  2. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.
  3. Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák.
  4. Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout. Doporučujeme používat i pro lov na plavanou a na položenou háčky s odstraněnými protihroty (vypilováním nebo zatlačením).
  5. Lovec uchovává ryby živé ve vlastním vezírku, či ekosaku. Lososovité ryby po ulovení a ponechání je možné ihned usmrtit.
  6. Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.
  7. Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby jiného rybáře nebo z jiného revíru.
  8. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.
  9. Jakékoliv opracování ulovených ryb je nutné provádět jen na místě k tomu určeném. * porcovací stůl u chaty * rybí odpady, jakož i uhynulé ryby odkládejte do přistavené nádoby * pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá přímo u vody, bude mu odebrána povolenka
 6. LOV NÁSTRAŽNÝCH RYBEK A JEJICH POUŽITÍ
  1. Plocha čeřínku může být nejvýše 1m čtvereční.
  2. Rybář si může ponechat ty druhy ryb, které nemají stanovenu nejmenší předepsanou délku a nejsou celoročně hájeny.
  3. Pokud mají být použity jako nástražní ryby druhy se stanovenou nejnižší lovnou mírou, musí jejich délka přesahovat uvedenou hranici. Je zakázáno nastražovat ryby lososovité a druhy ryb v době jejich hájení.
 7. SANKCE
  1. Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu na rybníku Hubertka bude kontrolním orgánem řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.
  2. Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude v běžném roce vydána.
  3. Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno bude trestán odebráním povolenky k lovu.
  4. Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb…).
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných provozovatelem revíru a rybářské stráže, a to včetně zavazadel a vozidla. Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.

Provozní doba  

Otevírací doba:
ZAVŘENO

Otevíráme:
27.4.2018 od 14:00 hodin. 

Květen: po - čt
14:00 - 
21:00 

Sponzorované odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

Catering Praha

Vyzkoušejte naší jedinečnou live-cookig show s vařením přímo na místě.

Plynový gril

Na ryby i na ostatní masa - vyšší výkon, lepší chuť, snadnější obsluha

BIGinzerce - inzerce,bazar

600 000 inzerátů s fotkou, inzerce ZDARMA a bez registrace


© 2011 | ARR | Created by www.mmiracky.cz